Contactgegevens

Algemene vragen
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de leden- en lessenadministratie:
Tjitske Hans
tjitske@rsvrenata.com
(tel: 074-8512730)

Vragen mbt het selectieturnen
Hiervoor kun je mailen naar selectie@rsvrenata.com

Vragen m.b.t. de andere lessen
Specifieke vragen over de lessen kunnen gesteld worden aan degene die de les verzorgt. Dit is te vinden in het lesrooster.
De bijbehorende mailadressen staan bij de train(st)ers.

Vragen over activiteiten
Hiervoor kun je mailen naar activiteiten@rsvrenata.com