Fit&Dance

Voor dames die op conditie willen blijven is er iedere dinsdag sportief bewegen op muziek. Hierbij wordt het bewegen op muziek (serie van schillende passen achter elkaar) gecombineerd met spierversterkende oefeningen met gebruik van bijvoorbeeld dynabands of gewichtjes en een cooling down, soms in circuitvorm.

Het trainingsschema is te vinden in het lesrooster.