Ledenadministratie

Inschrijf- en machtigingsformulier
Voor inschrijving verzoeken wij u het Renata inschrijf-machtigingsformulier  geheel en duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk weer in te leveren bij uw leiding. Het formulier is verkrijgbaar bij de leiding. Ook vragen wij specifiek om de volgende gegevens:

  • Telefoonnummer (om uw bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen in bijzondere situaties).
  • Email account (voor eventuele schriftelijke / algemene informatie).

Maandelijkse Contributie per 01-03-2013

Gymnastiek Jeugd-kinderen t/m 15 jaar 60 minuten € 8,65
Gymnastiek v.a. 16 jaar 60 minuten € 10,65
Free-running v.a. 6 jaar en ouder 60 minuten € 8,65
Aerobics v.a.16 jaar 60 minuten € 13,30
Volleybal Heren v.a. 17 jaar 60 minuten € 10,65
Volleybal Dames v.a. 17 jaar 90 minuten € 16,00
Wedstrijd turnen A en B selectie 120 minuten € 17,30
Wedstrijd turnen Jong talent 120 minuten € 17,30
Wedstrijd turnen Springgroepen 120 minuten € 17,30

Betaling: Via Automatische incasso
Inschrijfgeld: Eenmalig € 6,-  wordt automatisch geïnd bij de eerste betaling

KNGU Bondscontributie ( peildatum 01-01-2018)
RSV Renata is verplicht om voor al haar leden bondscontributie af te dragen aan de KNGU. Deze jaarlijkse bondscontributie wordt vastgesteld door de KNGU en vervolgens wordt dit jaarbedrag in 4 kwartaaltermijnen door RSV Renata bij de leden geïncasseerd. De KNGU bondscontributie bedraagt per kwartaal:

  • leden t/m 15 jaar      € 5,35
  • leden vanaf 16 jaar  € 6,55

De leden betalen de bondscontributie over de kwartalen waarin zij ook verenigingslid zijn. Deze KNGU bondscontributie wordt samen met de lescontributie geïncasseerd in de maanden jan – april – juli – okt. Indien leden lopende het kwartaal instromen, zal het eerste kwartaalbedrag van de bondscontributie worden geïncasseerd met de incasso van de eerste lescontributie.

Wijzigingen van de contributie worden na goedkeuring op de jaarlijkse algemene leden vergadering doorgevoerd. De wijzigingen zullen worden vermeld op de website, in het clubblad/clubinfo en worden met de automatische incasso doorberekend.

Wijziging(en) lidmaatschapgegevens
Indien er wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap moeten worden doorgegeven, denk hierbij aan gewijzigde lessen, tijdelijke lesstop, gewijzigd rekeningnummer, ander e-mailadres en / of telefoonnummer, dan kan hiervoor het Renata mutatieformulier worden gebruikt.

Opzeggen Lidmaatschap
Behoort schriftelijk te gebeuren via www.rsvrenata.nl (via het contactformulier) of aan de leden- en lessenadministratie R.S.V. Renata of met het formulier Renata opzeggingsformulier.

Opzegtermijn lidmaatschap
Machtiging wordt verleend tot schriftelijke wederopzegging met inachtneming van één volle kalendermaand.

Fondsen
Hier vindt u meer informatie over sport-en cultuurfonds en jeugd sportfonds subsidie voor het sporten wat wordt financieel wordt ondersteund vanuit de gemeente Hengelo en Borne.

Verzekering
Hier vindt u informatie betreffende de wettelijke aansprakelijkheids en ongevallenverzekering KNGU.

Vragen?
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de leden- en lessenadministratie: eddy@rsvrenata.com  (tel: 074-2771631)