Lidmaatschap

Lid worden
Na maximaal 2 gratis proeflessen wordt er ingeschreven. Met de inschrijving verzoeken wij u het Renata inschrijf-machtigingsformulier duidelijk (leesbaar) en volledig in te vullen. Het formulier wordt digitaal verstuurd naar  eddy@rsvrenata.com of afgegeven aan de leiding van de les. Bij ontvangst van het formulier worden de gegevens opgenomen in de lessen- en ledenadministratie. De machtiging wordt verleend tot schriftelijke wederopzegging met inachtneming van één volle kalendermaand.

Opmerking e-mailadres
Uw mailadres wordt gebruikt als correspondentieadres voor de bevestiging van de inschrijving, clubinformatie en het versturen van het maandelijkse incasso overzicht. Belangrijk dus dat het e-mailadres goed leesbaar is ingevuld.

Wijziging lidmaatschapsgegevens
Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap moeten worden doorgegeven; denk hierbij aan gewijzigde lessen, tijdelijke lesstop, gewijzigd rekeningnummer, ander e-mailadres en / of telefoonnummer. Gebruik hiervoor het Renata mutatieformulier gebruiken. Het formulier wordt digitaal verstuurd naar  eddy@rsvrenata.com of afgegeven aan de leiding van de les. Bij ontvangst van het formulier wordt de lessen- en ledenadministratie doorgevoerd.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de leden- en lessenadministratie. De opzegtermijn is één volle kalendermaand en daarmee beëindigd de incasso dus ook na één volle kalendermaand. De opzegging per e-mail versturen naar eddy@rsvrenata.com. Indien digitaal versturen niet mogelijk is, dan het verzoek een schriftelijk op te zeggen en deze te versturen naar het volgende correspondentieadres: Lessen- en ledenadministratie RSV Renata / Wim Kanstraat 19 / 7558 ZX  Hengelo

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leden- en lessenadministratie: eddy@rsvrenata.com (tel: 074-2771631)