Lidmaatschap

Lid worden
Voor inschrijving verzoeken wij u het Renata inschrijf-machtigingsformulier in te vullen. De machtiging wordt verleend tot schriftelijke wederopzegging met inachtneming van één volle kalendermaand.

Wijziging lidmaatschapsgegevens
Indien er wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap moeten worden doorgegeven, denk hierbij aan gewijzigde lessen, tijdelijke lesstop, gewijzigd rekeningnummer, ander e-mailadres en / of telefoonnummer, dan hiervoor het  Renata mutatieformulier gebruiken.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging dienst schriftelijk te gebeuren bij de leden- en lessenadministratie. De opzegtermijn is één volle kalendermaand en daarmee beëindigd de incasso dus ook na 1 volle kalendermaand.

De formulieren het liefst opsturen naar eddy@rsvrenata.com. Indien dit niet mogelijk is dan het formulier afgeven bij de leiding van de les.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leden- en lessenadministratie: eddy@rsvrenata.com (tel: 074-2771631)