Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 21 maart 2019

Hierbij nodigen wij jou/u uit voor de Algemene ledenvergadering van R.S.V. Renata.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 maart in het Kulturhus Hasselo (Henry Woodstraat 62) in Hengelo.  Deze vergadering start om 20:00 uur en de verwachte eindtijd is 21:30 uur.
Koffie en thee wordt geregeld en naast alle verenigingsinformatie worden er enkele jubilarissen gehuldigd.
Het bestuur stelt het zeer op prijs dat u aanwezig bent.

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Leden- en lessenadministratie
4. Commissies ACCO / PR
5. Jaarverslag penningmeester
6. Kascontrolecommissie
7. Jubilarissen
8. Rondvraag